O PROJEKCIE

Projekt MINT realizowany jest w ramach „Wsparcia prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Projekt zakłada opracowanie i wytworzenie innowacyjnej aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, których celem będzie poprawa dobrostanu psychicznego użytkowników. Aplikacja i serwis internetowy skierowane będą do osób w wieku ponad 50 lat. Funkcjonalności aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego zoptymalizowane w toku projektu badawczego pozwolą na wstępną diagnozę potrzeb użytkowników, a automatyczne algorytmy oferować będą najlepiej dopasowane treści. Ważnym czynnikiem będzie też możliwość nawiązywania przez użytkowników nowych kontaktów i udział dyskusjach w ramach grup wsparcia, które będą nadzorowane przez wykwalifikowanych psychologów. W ramach projektu B+R prowadzone zostaną badania z zakresu optymalizacji narzędzi stanowiących pomoc psychologiczną i ich dopasowania do potrzeb użytkowników, co w konsekwencji pozwoli określić najbardziej skuteczne metody pomocy psychologicznej. Realizacja projektu badawczego z wykorzystaniem obiektywnych narzędzi psychologicznych do pomiaru dobrostanu psychicznego oraz własnych narzędzi badawczych opracowanych w toku projektu przyniesie również odpowiedź na pytanie o skuteczność opracowanego systemu.

Łączna kwota finansowania
wyniesie do:

1.089.840,00 PLN

Łączna kwota wsparcia
Funduszy Europejskich:

871.872,00 PLN

Napisz do nas:

portal@mintmint.pl