Psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive-Behavioral Therapy CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z metod psychoterapeutycznych, która posiada naukowo dowiedzioną skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń i problemów emocjonalnych. Wyróżnia się m. in.: koncentracją na teraźniejszości oraz przyszłości, ponieważ jej celem jest poprawa aktualnego i przyszłego funkcjonowania pacjenta. Terapia CBT jest ograniczona w czasie i zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań raz w tygodniu po 50 minut każde. Ponadto zorientowana jest na cel ustalony wspólnie przez pacjenta oraz psychoterapeutę – celem może być usunięcie nieprzyjemnych objawów, zmiana dotychczasowego stylu życia, poprawa relacji z innymi ludźmi czy rozwój osobisty. W terapii CBT podkreśla się, że to pacjent jest ekspertem w dziedzinie własnych przeżyć i doświadczeń, a terapeuta jest ekspertem od mechanizmów powstawania i funkcjonowania danego problemu oraz zna techniki mogące pomóc w walce z nim. Tylko współpraca obu stron może doprowadzić do sukcesu, czyli rozwiązania problemu i zmniejszenia odczuwanego dyskomfortu. Warto również zauważyć, że CBT ma charakter edukacyjny, dzięki czemu pozwala pacjentowi rozwinąć umiejętności, które można wykorzystać do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas spotkań pacjent otrzymuje pełną psychoedukację na temat diagnozy oraz jej genezy, a także uczy się sposobów rozwiązywania problemów, poprawy swojego samopoczucia, radzenia sobie z lękiem i stresem, przytłaczającymi myślami co nawet po skończonej psychoterapii pozwoli mu stać się swoim własnym terapeutą.

Każda sesja psychoterapii ma określoną strukturę. Podczas części wstępnej omówiony zostaje nastrój pacjenta, jego przeżycia i myśli z ostatniego tygodnia oraz wspólne ustalenie planu bieżącej sesji. Następnie przechodzi się do omówienia pracy osobistej z poprzedniej sesji, porusza się tematy zgłaszane do pracy na początku spotkania, a w części końcowej jest czas na podsumowanie oraz udzielenie informacji zwrotnych. Terapia poznawczobehawioralna oparta jest na wspólnym działaniu. Podczas sesji zaplanujesz razem z terapeutą ogólne oraz te bardziej szczegółowe cele, do których dążysz.

Terapeuta poznawczobehawioralny będzie Twoim przewodnikiem po zawiłym świecie emocji, myśli i zachowań, ponieważ ekspertem od siebie jesteś Ty sam. Bardzo ważna dla skuteczności psychoterapii będzie Twoja aktywność pomiędzy sesjami, która stopniowo będzie Cię przybliżać do stania się swoim terapeutą.

CBT opiera się na modelu poznawczym funkcjonowania człowieka, który zakłada, że nasze emocje, objawy fizjologiczne oraz zachowania powstają na skutek tego, jak postrzegamy konkretne zdarzenie. Interpretacja danej sytuacji, czyli proces nadawania znaczenia, ma wpływ na to, jak się zachowamy oraz jakie emocje wzbudzi w nas dane zdarzenie.

W jakich zaburzeniach terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna? Oto niektóre z nich:

 

Psychoterapia systemowa

Systemowe podejście w psychoterapii wynika m.in. pojęcia systemu i jego właściwości. System jest złożonym tworem, który stanowi spójną całość, jest czymś więcej niż sumą elementów, które go tworzą. Systemem mogą być zarówno jednostki, jak i pary, rodziny czy większe społeczności. Każdy system dba o zachowanie swojej struktury, dąży do równowagi a poziom jego gotowości na zmiany, wynika z elastyczności systemu. Każdy system nadaje rzeczywistości indywidualne znaczenie. Znaczenie to wynika z jego osobistych doświadczeń i bardziej opisuje sam system niż zewnętrzną rzeczywistość.

Spotkanie Pacjenta i terapeuty w podejściu systemowym, to spotkanie dwóch ekspertów , z których każdy wnosi wkład w relację terapeutyczną. Pacjent jest ekspertem od swojego życia, posiada wiedzę, która stanowi treść terapii natomiast psychoterapeuta jest ekspertem, który wnosi narzędzia pozwalające na analizę tych treści i wypracowanie rozwiązań, które będą dla klienta optymalne. Ważne, aby rozwiązania wypracowane w ramach współpracy terapeutycznej, uwzględniały kontekst przestrzeni społecznej i życiowej w jakiej funkcjonuje Pacjent.

Ważnymi aspektami współpracy terapeutycznej jest neutralna i pełna szacunku postawa terapeuty wobec treści wnoszonych przez Pacjenta, zmiana oparta na różnicowaniu, zmiana języka opowieści o problemie, przeformułowanie, definiowanie funkcji objawów, zmiana kontekstu i nadawanie sensu. Skupienie na zasobach klienta, pozwala uwzględnić jego potencjał w wypracowywaniu nowych rozwiązań. Terapia systemowa doskonale sprawdza się w pracy zarówno indywidualnej, par jak i terapii rodzinnej. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, co daje czas na testowanie wprowadzanych rozwiązań w przestrzeń życiową Pacjenta.

Terapia Psychodynamiczna

Jest to forma terapii, która wywodzi się z psychoanalizy. Zakłada, że ludzkim życiem rządzą nieuświadomione procesy, a objawy, które przynoszą cierpienie pacjentowi są efektem stłumionych, zepchniętych do nieświadomości popędów oraz konfliktów wewnętrznych między przeciwstawnymi sobie pragnieniami i motywami. Źródła tych konfliktów zazwyczaj upatruje się w relacjach z innymi we wczesnym dzieciństwie. Rozwiązanie tych konfliktów prowadzi do rozwoju i pełniejszej realizacji siebie i swojego potencjału oraz do poprawy w obrębie swoich relacji z innymi. Szereg badań klinicznych potwierdza skuteczność tej formy terapii w leczeniu większości zaburzeń psychicznych (m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości), umożliwia również trwałą zmianę samopoczucia.

Sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu przez 45 min. Cel wyznaczany jest wspólnie przez pacjenta i terapeutę i może z czasem się zmieniać, w zależności od aktualnych potrzeb.

Napisz do nas:

portal@mintmint.pl